IT Verden - Itverden.dk - IT, Informations Teknologi, Nyheder og viden... JR Corp.
ITverden.dk - EDB - Internet - Medier - Innovation - Nyheder - Teknologi - Kunst og Kultur - Social - Erhverv - Leksikon - Personer - Produkt - Videnskab - Weblog

Itverden.dk...Aktuelt
Automobil
Bolig
Branche
Byggeri
Bøger/Litteratur
Censur
Computer
Debat
Elektronik
Erhverv
Forbruger
Happening
Hardware
Helbred/Sundhed
Hobby
Internet
Mad/Levnedsmiddel
Menneskerettigheder
Mode
Monopol
Musik
Nu og her!!!
Nyheder
Software
Freeware
Programmering
Webpublicering
Webudvikling
Flere...

ITverden - Sidste nye indslag, Alle...
Indeks - Kategori

Velkommen til ITverden.dk

Dato: 2012-12-22 16:59:08

Autøren af ITverden.dk vil hermed indlede med at byde brugerne velkommen til ITverden.dk.

ITverden.dk har nu eksisteret siden d. /-2009? og er pr. d. 23?/12-2012 blevet renoveret og relanceret under brug af helt ny epokegørende teknik. Der er med andre ord nu med den nye teknik lagt an til ekstra ordinær brugervenlig grundbrugerflade som fremover vil kunne bane vej til at virkeliggøre den oprindelige tiltænkte bagtanke omkring artikel koncept...

Man vil fremover her på ITverden.dk kunne opleve et sandt overflødighedshorn af eksperimentering med ny teknologi i form af...  Læs mere...


Sidst opdateret: 2012-12-23 18:46:04

Koncept: Weblog

Kategori: Aktuelt

Velkommen til Social - ITverden.dk

Dato: 2012-12-23 14:15:32

Hermed bydes velkommen til Social - ITverden.dk. Man vil her fremover kunne læse om social og samfunds relateret artikel stof. Emner såsom bolig, samfund, kultur, politik vil blive berørt. Der er i det hele taget mange afskygninger af emner som på det ene eller andet plan vedrører relaterer eller berører social genren. Derfor og af denne grund vil man også opleve at der med tiden vil blive temmelig mange artikler af diverse varierende karakterer.

Der vil i denne indledende artikel for Social blive kortlagt de grundlæggende forhold for ???, ment som en guide og læser...  Læs mere...


Sidst opdateret: 2012-12-23 19:21:00

Koncept:

Kategori: Aktuelt

Velkommen til Videnskab - ITverden.dk

Dato: 2012-12-22 21:54:53

Hermed bydes velkommen til Videnskab - ITverden.dk. Der vil her fra ITverden.dk side forsøges at brightlighte forskellige artikler omkring nævneværdige videnskabelige begreber. Bl.a. vil der lægges vægt på struktureret, at klarlægge oplyse belyse forskellige afskygninger opdelt i emner og kategorier. Hermed skulle der med tiden opstå nogle som giver læseren et rimeligt overblik og inspiration til selv at foretage yderligere indenfor interesse områder som interesserer den enkelte læser.

Der indledes her i denne indledende artikel med at kortlægge de afskygninger som man...  Læs mere...


Sidst opdateret: 2012-12-23 19:15:08

Koncept: Videnskab

Kategori: Aktuelt

Velkommen til Produkt - ITverden.dk

Dato: 2012-12-22 21:44:07

Hermed bydes velkommen til Produkt - ITverden.dk. Man vil her fremover kunne læse om diverse produkt relaterede emner og kategorier. Der vil her i denne artikel arkiv samling blandt andet blive udgivet publiceret diverse artikler omkring produkter, produkters tilblivelse, innovative produkter, forbruger og anvendelse. Der vil tillige sandsynligvis blive plads til anmeldelser af specifikke produkter. Samtidig vil der publiceres og offentliggøres kritik og forbruger relaterede...  Læs mere...


Sidst opdateret: 2012-12-23 19:25:18

Koncept: Produkt

Kategori: Aktuelt

Velkommen til Personligheder - ITverden.dk

Dato: 2012-12-22 21:29:31

Hermed bydes velkommen til Personligheder/Personer - ITverden.dk. Man vil her i denne afdeling kunne læse omkring personer af diverse karakterer. Der vil blive lagt vægt på personer som igennem tiden og nutiden har haft historisk betydning for teknologi, udvikling og innovation, videnskabens verden m.v.

Der vil i bedømmelsen af hvilke typer personer som her medtages blive lagt vægt på som har almen betydning...  Læs mere...


Sidst opdateret: 2012-12-23 19:30:13

Koncept: Personligheder

Kategori: Personligheder

Velkommen til Leksikon - ITverden.dk

Dato: 2012-12-22 21:21:43

Hermed bydes velkommen til Leksikon - ITverden.dk. Man vil her kunne læse om diverse leksikon betonede emner og kategorier. Først og fremmest skal gøres opmærksom på, at dette Leksikon betonede værk på intet tidspunkt har været tiltænkt at skulle konkurrer eller på anden vis at skulle sammenlignes med et fuldvoksent Leksikon. Det er ikke hensigten med dette miniature leksikon at skulle nå op i størrelses porpotioner som sprænger rammerne for hvad ITverden.dk er tiltænkt som grundkoncept at skulle præsenterer af indhold. Både grundstrukturen og anatomien i et fuldvoksent...  Læs mere...


Sidst opdateret: 2012-12-23 19:36:17

Koncept: Leksikon

Kategori: Aktuelt

Velkommen til Erhverv - ITverden.dk

Dato: 2012-12-22 20:57:40

Hermed bydes velkommen til Erhverv på ITverden.dk. Man vil her som bruger læser kunne læse om diverse informationer nyheder m.v. omhandlende erhvervs relaterede betonede emner og kategorier. Betegnelsen Erhverv er jo en meget vidtrækkende og stor kategori/genre og derfor vil der netop lige også blive publiceret en temmelig stor mængde artikler af varierende indhold. Hovedsageligt vil der forsøges at informerer bredt omkring diverse brancher og...  Læs mere...


Sidst opdateret: 2012-12-23 19:40:33

Koncept: Erhverv

Kategori: Aktuelt

Velkommen til Kunst og Kultur - Itverden.dk

Dato: 2012-12-22 20:49:42

Der bydes hermed velkommen til Kunst og Kultur på ITverden.dk. Man vil her kunne læse om Kunst og Kultur. Kunst hvilket omfatter emner kategorier såsom eksempelvis design, musik. Kultur som jo er en meget stor genre kategori som omfatter næsten alt omkring os mennesker og for den sags skyld dyr. Betegnelsen Kultur benyttes jo generelt i mange sammenhænge og inddækker nærmest snart alt omkring os. Man kunne i flæng indlede med benævnelser såsom Samfundskultur som jo i sig selv er en temmelig stor opdeling afdeling af generelle tendenser...  Læs mere...


Sidst opdateret: 2012-12-23 19:45:52

Koncept: Kunst og Kultur

Kategori: Aktuelt

Velkommen til Teknologi - ITverden.dk

Dato: 2012-12-22 20:41:42

Der bydes hermed velkommen til Teknologi - ITverden.dk hvor der fremover vil være mulighed for at kunne læse artikler omkring teknologiens udvikling og anvendelse. Teknologi har jo nu snart i et århundrede eller mere været benyttet som en benævnelse betegnelse for faktisk alt hvad menneskeheden bedriver af...  Læs mere...


Sidst opdateret: 2012-12-23 19:48:42

Koncept: Teknologi

Kategori: Aktuelt

Velkommen til Nyheder - ITverden.dk

Dato: 2012-12-22 20:33:06

Der bydes hermed velkommen til ITverden.dk - Nyheder afdelingen. Man vil her fremover kunne anskue de nyheds betonede artikel indslag på ITverden.dk. Alt efter hvor meget teknikken på ITverden.dk med tiden kan byde på af diverse gængse muligheder for at udnytte funktionalitet vil blive benyttet. Det skal dog for en ordens skyld fra starten tydeliggøres at ITverden.dk ikke har kapacitet i samme omfang som eksempelvis etableret medier såsom aviser, radio og tv m.v. at udgive bringe i samme. Der er logisk set intet grundlag heller for at udgive publicerer nyheds relaterede som i...  Læs mere...


Sidst opdateret: 2012-12-23 19:53:17

Koncept: Nyheder

Kategori: Aktuelt

Velkommen til Innovation - ITverden.dk

Dato: 2012-12-22 20:31:37

Velkommen til Innovation - ITverden.dk. Hermed bydes velkommen til Innovation - ITverden.dk. Man vil her fremover kunne læse artikler om diverse innovative og relaterede emner. Opfindelser m.v. tillige overordnede jura mæssige forhold såsom patent...  Læs mere...


Sidst opdateret: 2012-12-23 19:56:01

Koncept: Innovation

Kategori: Aktuelt

Velkommen til Medier - ITverden.dk...

Dato: 2012-12-22 19:58:44

Velkommen til Medier - ITverden.dk hoved koncept brugerflade afdeling for genren kategorier omkring omhandlende Medier. Medier kan jo være mange ting, men ordet betegnelsen medier anvendes benyttes tit i sammenhæng med nyheds og informative instanser og kanaler hvor i, at man bringer nyheds relevant og aktuelt stof. Man vil i denne afdeling kunne finde informations artikler omkring omhandlende medier såsom eksempelvis radio og tv, blade, ugeblade, magasiner, bøger, bogforlag, internet formidlere m.v.

Listeoversigt:
- .
...  Læs mere...


Sidst opdateret: 2012-12-23 19:09:32

Koncept: Medier

Kategori: Aktuelt

Velkommen til Internet - ITverden.dk...

Dato: 2012-12-22 17:31:10

Denne artikel er en velkomst til ITverden.dk - Internet. Denne artikel er en velkomst til Internet hoved brugerflade konceptet på ITverden.dk. Man vil her fremover kunne læse om diverse informationer og nyheder m.v. omkring internet relaterede emner. Der sker jo enormt mange ting på internettet og som for den alemen bruger kan være svært at have tid til at overskue og følge med i. ITverden.dk vil forsøge at bringe informativt stof og skrive artikler omkring de mere grænseoverskridende nye teknikker m.v. Da internettet i sig selv er en enorm stor størrelse og at ikkemindst...  Læs mere...


Sidst opdateret: 2012-12-23 20:00:46

Koncept: Internet

Kategori: Aktuelt

Velkommen til EDB - ITverden.dk

Dato: 2012-12-22 17:22:59

Denne artikel er en velkomst og indledende bemærkning omkring ITverden.dk - EDB (Elektronisk Databehandling). Der vil fremover i denne hoved koncept brugerflade indgå artikler som kommer til at vedrører alle afskygninger af EDB relaterede. Hvilke kategorier omhandler dette koncept så helt specifikt? Først og fremmest så er Internet en under koncept brugerflade af EDB. Internet er dog i sig selv en så stort en størrelse, at Internet har fået tildelt sin egen koncept brugerflade. EDB koncept brugerfladen vil komme til at beskæftige sig med en...  Læs mere...


Sidst opdateret: 2012-12-24 14:52:07

Koncept: EDB

Kategori: Aktuelt


Privatlivspolitik
Hjælp
Kontakt
E-mail
Weblog
Skabelon


Udvalgte kategorier...
Nyheder
Flere...


Partner sites:Itverden.dk Vers. 0.00.001...
Oprettet/Påbegyndt d. 9/12-2012, kl. 14:07:33.
Denne fil "index.php" er oprettet d. 9/12-2012, kl. 19:53.
Sidst opdateret d. 29/12-2012, kl. 03:03. JR Corp.